Naša tvrtka osnovana je 1998. od tada smo realizirali mnogobrojne projekte te zajedno sa svojim poslovnim partnerima izgradili uspješan gospodarski most izmedu Europske Unije i jugo istočne Europe.

«european projects» GmbH strateški konzultant - agencija za uspostavljanje poslovnih kontakata, posredovanje kod projekata i poslova na području prava, ekonomije i kulture u Europi. Posebno su područje nasega rada investicijske aktivnosti njemačkih poduzeća i uspostava proizvodno-tehničke suradnje. Osim toga bavimo se analizom fondova EU, te pomaganjem zemljama nečlanicama EU, s ciljem osposobljavanja za ravnopravno sudjelovanje na europskom trzištu, podizanjem na razinu kakva postoji na području EU.

 
 
Vaš partner za jugoistočnu Europu
 
Agencija za unapređenje prava, gospodarstva i kulture u Europi
Gospodarska očekivanja, izazovi i mogućnosti za Jugoistočnu Europu
(pdf file)

Ekonomska situacija u jugoistočnoj Europi i kako privući investicijski kapital(pdf file)