Sa strateskim partnerom, tvrtkom Roland Berger Strategy Consultants München - Wien bili smo ugovorni partner preko devet godina, bavili se izradom strategija, pronalazenjem poslovnih partnera za potrebe uspjesnog poslovanja, poboljsanjem korporativne efikasnosti, te restrukturiranjem i privatiziranjem poduzeca.

 
 
Vaš partner za jugoistočnu Europu
 
Agencija za unapređenje prava, gospodarstva i kulture u Europi
Gospodarska očekivanja, izazovi i mogućnosti za Jugoistočnu Europu
(pdf file)

Ekonomska situacija u jugoistočnoj Europi i kako privući investicijski kapital(pdf file)